பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த அனடோலி சியாபானு என்கிற மாடல் ‘ஆகம்’ படத்தின் நாயகியாக நடிக்கிறார்.

Anatolie-Aagam-Stil1

Anatolie-Aagam-Stil2

Anatolie-Aagam-Stil3

Anatolie-Aagam-Stil4

Anatolie-Aagam-Stil5

Anatolie-Aagam-Stil6

Anatolie-Aagam-Stil7

Anatolie-Aagam-Stil8