சென்னையில் 24 ஆம் தேதியன்று, பி.ஆர்.ஓ யூனியனில் நடைபெற்ற ப்லிம்நியூஸ் ஆனந்தன், க்ளாமர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, சினிநியூஸ் செல்வம் ஆகியோரது படத் திறப்பு விழாவில் நாசர் உட்பட சினிமா பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

film-news-anandhan1 film-news-anandhan3 film-news-anandhan4 film-news-anandhan6 film-news-anandhan7 film-news-anandhan8 film-news-anandhan10 film-news-anandhan12 film-news-anandhan13 film-news-anandhan14 film-news-anandhan15 film-news-anandhan17 film-news-anandhan18 film-news-anandhan19 film-news-anandhan20 film-news-anandhan22 film-news-anandhan24 film-news-anandhan25 film-news-anandhan26 film-news-anandhan28 film-news-anandhan29 film-news-anandhan30 film-news-anandhan31 film-news-anandhan34