இது சீனா வைரஸ் என்கிறார் ட்ரம்ப். இந்த நோய் என்பது அமெரிக்கா, சீனா இடையே இருக்கும் வர்த்தகப் போரின் ஒரு ஆயுதமா ? விவாதிக்கிறார் துப்பறியும் சம்பு..

YouTube player

Related Images:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.