ஐபிஎஸ் வேலையை விட்டுவிட்டு வேலை மெனக்கெட்டு தமிழ்நாட்டில் தற்சார்பு விவசாயம் செய்து தமிழ்நாட்டின் சிஸ்டத்தையே மாற்றுவதாக திடீரென ஊடகங்களில் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டப்படும் அண்ணாமலை யார் ? அவருடைய அடிப்படையான கருத்துக்கள் என்ன ? TNYTF -Tamil Nadu Young Thinkers Forum என்பது என்ன என்று விலாவரியாக விளக்குகிறார் சாட்டை இந்தக் காணொலியில்..

YouTube player

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.