ஜூன் 24, 2024, திங்கட்கிழமை அன்று, சென்னை தியாகராயா நகர் கிருஷ்ணா கான சபாவில் , மாலை 6 மணிக்கு , இளையராஜாவின் இசையில் கோர்க்கப்பட்ட நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தப் பாசுரங்கள் அடங்கிய ஆல்பம் வெளியீடு.

YouTube player

Related Images:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.