இப்படி ஒரு நிலைமை உங்கள பெத்தவங்களுக்கு வந்தா, நீங்க இத செய்வீங்களா ?

 

@JPtheactor @thondankani @am_kathir @ivasuuu @sash041075 @chakdyn

@martindonraj @danivcharles @subhaskaar @RajeshSaseendr1 @onlynikil @studiosynot

 

Watch #Thalaikoothal Teaser now :

YouTube player

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.